26-7-2016: Hiệp hội Mắc ca Việt Nam được công nhận Điều lệ

30/09/16 03:09:35 Lượt xem: 14

Hiệp hội Mắc ca Việt Nam (VMA) đã chính thức được Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ Hiệp hội theo Quyết định 2526/QĐ-BNV, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Hiệp hội Mắc ca Việt Nam triển khai các hoạt động tiếp theo nhằm hiện thực hóa mục tiêu xuyên suốt của Hiệp hội là góp phần cùng với đất nước xây dựng ngành công nghiệp mắc ca hiện đại, tiên tiến; khai thác chuỗi giá trị lớn, khép kín; thu hút nguồn vốn, nhân lực, tạo ra những sản phẩm tinh chế, phong phú từ mắc ca có giá trị tiêu dùng và xuất khẩu cao...

Là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tập hợp và đại diện cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ cung ứng xuất khẩu, nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo vì sự phát triển của ngành mắc ca Việt Nam, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam sẽ từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động nhằm thực hiện thành công các mục tiêu dài hạn, đáp ứng mong mỏi của các Hội viên.
Để đạt được những mục tiêu đó, Hiệp hội đề ra các chương trình hành động cụ thể như: làm vai trò cầu nối, gắn kết chuỗi liên kết từ trồng - chế biến - thương mại - tiêu dùng, tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh và làm thiệt hại cho người trồng mắc ca; đề xuất, vận động và phản biện các chính sách liên quan; tổ chức và đảm bảo quyền, nghĩa vụ của các thành viên Hiệp hội; tuyên truyền về giá trị kinh tế - môi trường - xã hội của cây mắc ca...

Theo định hướng được đưa ra tại Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Mắc ca Việt Nam ngày 24/4/2016, trước mắt trong 5 năm tới, hoạt động của Hiệp hội sẽ bám sát chính sách của Nhà nước và thực tiễn các địa phương hai vùng Tây Nguyên

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đăng ký nhận bản tin từ Hiệp hội