Báo cáo ngành công nghiệp Mắc ca Việt Nam và thế giới 2016

21/10/16 10:10:57 Lượt xem: 78
Báo cáo ngành công nghiệp mắc ca Việt Nam và thị trường thế giới do chuyên gia thuộc Hiệp hội Mắc ca Úc lập, xin xem chi tiết tại:
1. http://www.lienvietpostbank.com.vn/sites/default/files/file_download/BC_nganh_cong_nghiep_mac_ca_VN_2016.pdf
2. http://www.lienvietpostbank.com.vn/sites/default/files/file_download/Bao_cao_thi_truong_mac_ca_the_gioi_2016.pdf

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đăng ký nhận bản tin từ Hiệp hội