Giống cây

25/12/15 08:12:41 Lượt xem: 3992
 1. Những giống mắc ca nào nên trồng trong vườn của tôi?
Dựa trên kết quả khảo nghiệm giống mắc ca của các viện nghiên cứu và doanh nghiệp, có hơn 10 giống mắc ca phù hợp cho vùng Tây Nguyên, gồm các giống 246, 344, 741, 788, 800, 816, 842, 849, A38, QN1, Dadow, OC, A4, A16.
Mỗi giống đều có những ưu và nhược điểm riêng, nên trồng 2-3 giống khác nhau trong cùng lô vườn mắc ca để giúp tăng khả năng thụ phấn hoa, từ đó giúp tăng sản lượng và chất lượng hạt. Mỗi lô đất gồm 4-10 hàng cây mắc ca. Mỗi hàng cây mắc ca chỉ nên trồng 1 giống mắc ca để thuận lợi cho việc thụ phấn chéo và phân loại hạt mắc ca.
HÌNH ẢNH CÁC GIỐNG MẮC CA
 1. Tiêu chuẩn cây giống phải đạt được khi đưa đi trồng?
Giống mắc ca tốt là giống cho sản lượng cao, chất lượng hạt và chất lượng nhân cao. Các nghiên cứu về giống mắc ca đã chỉ ra một số tiêu chí sau cần lưu ý  khi chọn giống:
 • Cây được trồng phải là cây ghép (ghép giữa cây có bộ rễ chắc khỏe với thân trồi cây có quả đạt năng suất cao).
 • Chỗ ghép trở lên phải cao 20-40cm.
 • Chỗ ghép phải lành lặn.
 • Cây giống phải cao từ 60cm đến 1,5m.
 • Lá bóng, thẫm, không có dấu hiệu bệnh tật.
 • Cây phải có bộ rễ chắc khỏe, không sâu bệnh.
 • Tên giống phải rõ ràng và cây giống phải có treo biển tên giống cây và tên vườn ươm.
Các   phải được cấp chứng chỉ, có vườn đầu dòng chất lượng.
 
Chủ vườn nên chọn trồng những giống tốt, đó là những giống đạt được các tiêu chí sau đây:
 • Giống cho năng suất cao. Phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của nơi trồng
 • Cây giống cho quả có đường kính hạt trung bình đạt trên 21 mm. Vỏ quả  mỏng, tỉ lệ nhân/hạt trên 33%.
 • Tự rụng trái khi chín cây.
 • Màu sắc nhân trắng sáng, hơi ngà.
 
 1. Tôi mua giống cây mắc ca tốt ở đâu?
Vì giống cây mắc ca là vấn đề sống còn với sự thành công của vườn mắc ca, người trồng chỉ nên mua giống mắc ca từ các nhà cung cấp giống có uy tín và được công nhận. Nhà cung cấp giống đó phải đạt được các tiêu chí sau:
 • Có vườn cây đầu dòng chuẩn, 3 năm liên tục đậu quả nhiều.
 • Vườn cây đầu dòng được quản lý một cách khoa học.
 • Có lịch sử ít nhất là 5 năm cấp cây giống được các người trồng công nhận là tốt.
 • Chịu trách nhiệm với người trồng về chất lượng cây giống.
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chỉ cho vay trong trường hợp sử dụng cây giống mắc ca do nhà cung cấp giống được Ngân hàng xác nhận và chỉ định.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đăng ký nhận bản tin từ Hiệp hội