Hội viên

16/05/16 01:05:59 Lượt xem: 3785
Theo quyết định này, Hiệp Hội Mắc Ca Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tổ chức và hoạt động theo điều lệ Hiệp Hội.Hai đơn vị chủ chốt trong việc vận động để thành lập hiệp hội mắc ca Việt Nam là LienVietPostBank và Công Ty Cổ phần Him Lam.

Hiện LienVietPostBank và Công ty cổ phần Him Lam đều đã trở thành thành viên  của hiệp hội Mắc Ca Úc (AMS)
Thành viên hiệp hội: 
Họ tên: 
Dương Công Minh
Chức vụ: 
Chủ tịch Hiệp hội/Ủy viên Ban Thường vụ
Họ tên: 
Huỳnh Ngọc Huy
Chức vụ: 
Tổng Thư ký/Ủy viên Ban thường vụ
Họ tên: 
Nguyễn Đức Hưởng
Chức vụ: 
Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội/Ủy viên Ban Thường vụ
Họ tên: 
Giáo sư Hoàng Hòe
Chức vụ: 
Phó Chủ tịch Hiệp hội phụ trách kỹ thuật/Ủy viên Ban Thường vụ

Đăng ký làm hội viên

Đăng ký nhận bản tin từ Hiệp hội