THÔNG BÁO: Về việc huy động góp vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần Macca Nutrition Việt Nam

28/05/20 01:05:00 Lượt xem: 3351

HIỆP HỘI MẮC CA VIỆT NAM
 

Số: 2205/2019/TB-HHMC

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
 

 Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2019
 
 
                                       THÔNG BÁO
Kính gửi: - Ban chấp hành Hiệp hội Mắc ca Việt Nam;
                 - Toàn thể hội viên của Hiệp hội Mắc ca Việt Nam.
 
Vừa qua Hiệp hội Mắc ca Việt Nam (‘Hiệp hội’) nhận được Hợp đồng mẫu số: 130/2018/HĐGV của Công ty Cổ phần Macca Nutrition Việt Nam do bà con gửi đến hỏi thực hư thế nào. Sau khi nghiên cứu, Hiệp hội trân trọng thông báo các thông tin như sau:
  1. Hiệp hội xác nhận Công ty Cổ phần Macca Nutrition Việt Nam (được thành lập ngày 01/12/2016 theo giấy đăng ký doanh nghiệp số 0107651903, địa chỉ trụ sở chính ở: số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh và văn phòng giao dịch ở: số nhà 12D, tầng 12 – toà B, số 18 đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) không phải là thành viên của Hiệp hội Mắc ca Việt Nam và Hiệp hội cũng không có bất kỳ hoạt động hợp tác nào với Công ty này.
  2. Ngày 19/05/2019 vừa qua, Công ty Cổ phần Macca Nutrition Việt Nam đã tổ chức lễ khai trương trung tâm phân phối và giới thiệu sản phẩm ở thành phố Lai Châu. Qua tìm hiểu, Hiệp hội biết được Công ty này cũng đã tổ chức các buổi hội thảo kêu gọi đầu tư góp vốn kinh doanh vào công ty ở nhiều nơi và trên các phương tiện truyền thông với mức lãi suất + gốc trả cho nhà đầu tư lên đến 8%/tháng + 2%/tháng thưởng bằng sản phẩm hiện vật trong thời gian lên tới 18 tháng (thông tin chi tiết theo hợp đồng mẫu và chương trình góp vốn được đính kèm). Ban lãnh đạo Hiệp hội Mắc ca Việt Nam cho rằng hoạt động trồng hoặc chế biến, kinh doanh các sản phẩm mắc ca không thể đạt được mức lợi nhuận cao như vậy. Ngoài ra, các nội dung và điều khoản trong hợp đồng thể hiện không đúng quy định của Hợp đồng góp vốn về quyền và nghĩa vụ của các bên, mục đích góp vốn…cho nên khả năng xảy ra rủi ro rất lớn cho các cá nhân hoặc tổ chức đầu tư góp vốn vào công ty.
 Trên thị trường hiện nay có nhiều cá nhân và tổ chức lợi dụng danh nghĩa Hiệp hội để quảng cáo và sản xuất cây giống, huy động vốn..., gây nhiều thiệt hại cho người dân trồng mắc ca. Do đó, vì lợi ích của các thành viên Hiệp hội cũng như để đảm bảo uy tín cho sự phát triển thành công của ngành công nghiệp mắc ca Việt Nam, Ban lãnh đạo Hiệp hội khuyến cáo tất cả các thành viên Hiệp hội nếu có nhu cầu đầu tư về mắc ca thì đầu tư vào các đơn vị trực thuộc Hiệp hội; tuyệt đối không đầu tư, góp vốn kinh doanh với Công ty Cổ phần Macca Nutrition Việt Nam.
Trong trường hợp có vấn đề hoặc thắc mắc cần giải đáp, xin vui lòng liên hệ: Ông Ma Doãn Giang (số điện thoại: 098 2512265; email: gianglnbk@gmail.com) hoặc báo cáo với chính quyền nơi cư trú.
Trân trọng cảm ơn!
 
Nơi nhận:
- Ban chấp hành HHMCVN;
- Hội viên của HHMCVN;
- Chi hội HHMCVN ở các tỉnh;
- Đăng website của HHMCVN;
- Lưu VP.
 
 
 
TL. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI MẮC CA VIỆT NAM
Tổng Thư ký đã ký
 
 
 
 
 

 

Đường link thông báo gốc của Hiệp hội Mắc ca Việt Nam và các mẫu hợp đồng kêu gọi vốn của công ty Macca Nutrition
Link Upfile: http://upfile.vn/n-Fm65ZCuqBC/thong-bao-cua-hhmc-ve-cty-macca-nutrition-pdf.html
Link Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1oxoHEYfFJq9EOe_r1M3hqeRBhw1SBHM9/view?usp=sharing 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đăng ký nhận bản tin từ Hiệp hội