Tiềm năng phát triển cây mắc ca trên địa bàn tỉnh Kon Tum

05/08/20 03:08:00 Lượt xem: 186
Cây mắc ca được đưa về trồng tại tỉnh Kon Tum bắt đầu từ năm 2012 đến nay diện tích cây mắc ca trên địa bàn tỉnh khoảng 350 ha. Mắc ca là cây trồng khá mới tại Kon Tum được đánh giá là 1 trong những loại cây giá trị kinh tế cao và có lợi thế của tỉnh, để phát triển mở rộng diện tích cây mắc ca đạt hiệu quả cao yêu cầu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các địa phương phải có hoạch định cụ thể trong thời gian tới. Mắc ca là 1 loại cây trồng mới sản lượng chưa nhiều nên vấn đề bao tiêu sản phẩm rất cần sự quan tâm của các địa phương, do đó cần tập trung liên kết với những doanh nghiệp uy tín từ quá trình lựa chọn giống đến sản xuất và tiêu thụ chế biến sản phẩm.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đăng ký nhận bản tin từ Hiệp hội