Văn bản số 550/TCLN-PTR về khảo sát xây dựng đề án phát triển bền vững cây Mắc ca đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

11/05/21 01:05:00 Lượt xem: 140
Ngày 29/9/2020, tại Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị về kết quả phát triển cây Mắc ca tại Việt Nam thời gian qua, định hướng và giải pháp phát triển trong thời gian tới. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đã đánh giá cao kết quả đạt được, đồng thời biểu dương Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam, các địa phương, các nhà khoa học, doanh nghiệp và hộ nông dân đã cố gắng nỗ lực, sáng tạo đưa cây Mắc ca trở thành cây trồng có giá trị cao; góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xóa đói, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ mội trường, đặc biệt là tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, vùng biên giới. 
Sau hội nghị, Văn phòng Chính phủ đã ra thông báo số 366/TB-VPCP giao nhiệm vụ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ trì, phối hợp với Hiệp hội Mắc ca Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng Chiến lược phát triển bền vững cây Mắc ca giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong Quý III năm 2021. Thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính Phủ tại Thông báo số 366/TB-VPCP ngày 21/10/2020; Văn bản số 2868/VPCP –NN ngày 30/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Đề án phát triển bền vững cây Mắc ca tại một số địa phương để phục vụ xây dựng “Đề án phát triển bền vững cây Mắc ca đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngày 06/05/2021 Tổng cục Lâm Nghiệp đã ban hành văn bản số 550/TCLN-PTR theo đó Tổng cục Lâm Nghiệp phối hợp cùng Hiệp hội Mắc ca Việt Nam và các đơn vị có liên quan thực hiện khảo sát thực tế tại các tỉnh thành đang phát triển cây Mắc ca, xây dựng cơ sở dữ liệu về giống, diện tích, năng suất, sản lượng, thu hoạch, chế biến; Cơ chế chính sách, quy hoạch phát triển Mắc ca ... .

Nội dung chi tiết theo văn bản đính kèm
 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đăng ký nhận bản tin từ Hiệp hội