Điều kiện thời tiết

 • Kỹ thuật - ứng dụng công nghệ
 • Xin hỏi những người đã trồng mắc ca lâu năm: Sương giá nhiều ngày có ảnh hưởng đến sự phát triển của cây không ạ ( đặc biệt là cây có bị chết hàng loạt không)?  Trường Nội dung trả lời bắt buộc nhập

  Trả lời của bạn sẽ được Hiệp hội phê duyệt trước khi hiển thị. Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu.


  Trường Lý do xóa bắt buộc nhập Trường Lý do xóa không được vượt quá 255 ký tự
  Trường Chuyên mục bắt buộc chọn
  Trường Lý do bắt buộc nhập Trường Lý do không được vượt quá 255 ký tự
   • Tổng truy cập
    458,380
   • Truy cập trong ngày
    284
   • Truy cập trong tháng
    1,443
   • Đăng ký nhận bản tin từ hiệp hội
   Copyright © 2020 All Rights Reserved By Hiệp Hội Mắc Ca Việt Nam