Xây dựng mô hình Mắc ca hữu cơ và cấp chứng nhận

 • Cơ sở dữ liệu
 • Việc xây dựng mô hình Mắc ca hữu cơ từ giai đoạn ban đầu (từ khâu làm giống; trồng chăm sóc, chế biến, bảo quản, vận chuyển…) và cấp chứng nhận trong giai đoạn đã trồng vài năm (diện chuyển đổi) có nhiều điểm khác nhau nhiều không? Các sản phẩm tạo ra có tương đồng nhau không?  Trường Nội dung trả lời bắt buộc nhập

  Trả lời của bạn sẽ được Hiệp hội phê duyệt trước khi hiển thị. Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu.


  Trường Lý do xóa bắt buộc nhập Trường Lý do xóa không được vượt quá 255 ký tự
  Trường Chuyên mục bắt buộc chọn
  Trường Lý do bắt buộc nhập Trường Lý do không được vượt quá 255 ký tự
   • Tổng truy cập
    458,354
   • Truy cập trong ngày
    258
   • Truy cập trong tháng
    1,417
   • Đăng ký nhận bản tin từ hiệp hội
   Copyright © 2020 All Rights Reserved By Hiệp Hội Mắc Ca Việt Nam