DỮ LIỆU VÀ BÁO CÁO VƯỜN TRỒNG

Tìm kiếm: Vi Thạch Minh (Nén)

BIỂU ĐỒ

DỮ LIỆU

Báo cáo số liệu vườn trồng

Không có dữ liệu phù hợp

Danh sách đơn vị vườn trồng

Nguyễn Xuân Đính (CS1)

Thôn Kim Chung 1, xã Phiêng Khoài, h.Yên Châu, tỉnh Sơn La, Sơn La

Nguyễn Xuân Đính (CS2)

Thôn Kim Chung 1, xã Phiêng Khoài, h.Yên Châu, tỉnh Sơn La, Sơn La

Vi Thạch Minh (Nén)

Bản Chiềng Ve, Chiềng Sơn, Mộc Châu, Sơn La, Sơn La

  Vi Thạch Minh (Nén)

  Địa chỉ: Bản Chiềng Ve, Chiềng Sơn, Mộc Châu, Sơn La, Sơn La ( Chỉ đường)

  Điện thoại: 0328322918

  Hình thức trồng: Trồng thuần

  Diện tích: 1.1 ha

  Năm trồng: 2009

   • Tổng truy cập
    458,304
   • Truy cập trong ngày
    208
   • Truy cập trong tháng
    1,367
   • Đăng ký nhận bản tin từ hiệp hội
   Copyright © 2020 All Rights Reserved By Hiệp Hội Mắc Ca Việt Nam