...
Tin trong nước
huyện Vũ Quang- Hà Tĩnh: Tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc Mắc ca

Chiều ngày 6/9/2022 UBND huyện Vũ Quang phối hợp với Hiệp hội Mắc ca Việt Nam tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc Mắc ca.

07
T09
...
Tin trong nước
Kiến nghị chính sách tín dụng riêng để mắc ca tăng nhanh diện tích, thành chuỗi giá trị

Chính phủ phê duyệt đề án phát triển cây mắc ca, xây dựng ngành hàng này theo chuỗi giá trị từ trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm thì nên có chính sách tín dụng riêng để tạo động lực thu hút đầu tư vào mắc ca.

26
T08
...
Tin trong nước
Tây Giang - Quảng Nam Tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Mắc ca

Ngày 13/08/2022 tại UBND huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam đã phối hợp cùng Hiệp hội Mắc ca Việt Nam, ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Quảng Nam tổ chức buổi tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mắc ca.

19
T08