...
Tin trong nước
Hiệp hội Mắc ca Việt Nam cùng các hội viên ngày thứ hai tại Triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế

Tiên phong với 03 đơn vị hội viên Hiệp hội Mắc ca Việt Nam tham gia nhưng qua ngày đầu tiên của buổi triển lãm các mặt hàng chế biến từ hạt mắc ca đã có những đơn hàng với các đối tác quốc tế.

14
T09
...
Tin trong nước
KẾT NỐI CHUỖI CUNG ỨNG HÀNG HÓA QUỐC TẾ - THE VIET NAM INTERNATIONAL SOURCING EXPO

Hiệp hội Mắc ca Việt Nam đăng ký 3 đơn vị hội viên tham gia chuỗi sự kiện “” Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế” (Viet Nam International Sourcing 2023) từ ngày 13 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2023 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn - Hồ Chí Minh.

13
T09
...
Tin trong nước
Mắc ca vào vụ thu hoạch, lợi nhuận cao (Báo Nông nghiệp Việt Nam online ngày 04/07/2023)

LÂM ĐỒNG Người trồng mắc ca ở Lâm Đồng bắt đầu vào vụ thu hoạch. Sản phẩm mắc ca tươi được thương lái, cơ sở chế biến thu mua với giá từ 75.000 - 110.000 đồng/kg.

11
T09