QĐ 2039/QĐ-BNN-TCLN ngày 01/09/2011

 • Loại văn bản: Văn bản pháp luật
 • 278 Lượt xem
 • Ngày đăng tải: 07/10/2021
 • Ngày hiệu lực: 01/09/2011

QĐ về việc công nhận giống tiến bộ kỹ thuật, giống mắc ca 741, 800, 900, 695. 

Văn bản liên quan

Tên văn bản

Loại văn bản

Thời gian

Lượt xem
Văn bản pháp luật 21/10/2020
281
Văn bản pháp luật 06/03/2019
232
Văn bản pháp luật 21/02/2019
291
Văn bản pháp luật 17/04/2018
245
Văn bản pháp luật 11/01/2013
236

Thông báo 366/TB-VPCP ngày 21/10/2020

Văn bản pháp luật

21/10/2020

281

Quyết định 761/QĐ-BNN-TCLN ngày 06/03/2019

Văn bản pháp luật

06/03/2019

232

Quyết định 591/QĐ-BNN-KH ngày 21/02/2019

Văn bản pháp luật

21/02/2019

291

Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018

Văn bản pháp luật

17/04/2018

245

Quyết định 65/QN-BNN-TCLN ngày 11/01/2013

Văn bản pháp luật

11/01/2013

236

 • Tổng truy cập
  458,429
 • Truy cập trong ngày
  333
 • Truy cập trong tháng
  1,492
 • Đăng ký nhận bản tin từ hiệp hội
Copyright © 2020 All Rights Reserved By Hiệp Hội Mắc Ca Việt Nam