Giáo sư Hoàng Hòe

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hiệp hội phụ trách kỹ thuật/Ủy viên Ban Thường vụ Hội viên: Hội viên chính thức Đơn vị công tác: Hiệp hội Mắc ca Việt Nam Số điện thoại: 0987665544 Tham gia: 26/04/2016 Khóa: 2016

GIỚI THIỆU HỘI VIÊN

Giáo sư Hoàng Hòe giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hiệp hội phụ trách kỹ thuật/Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Mắc ca Việt Nam

Hội viên mới nhất

Ông Huỳnh Ngọc Huy

Tổng thư ký/Ủy viên ban thường vụ

26/04/2016

Giáo sư Hoàng Hòe

Phó Chủ tịch Hiệp hội phụ trách kỹ thuật/Ủy viên Ban Thường vụ

26/04/2016

Ông Dương Công Minh

Chủ tịch Hiệp hội Mắc ca Việt Nam

26/04/2016

Công ty Cổ phần Him Lam

Hội viên

27/08/2015

Hội viên tiêu biểu

Ông Dương Công Minh

Chủ tịch Hiệp hội Mắc ca Việt Nam

26/04/2016

Ông Huỳnh Ngọc Huy

Tổng thư ký/Ủy viên ban thường vụ

26/04/2016

Giáo sư Hoàng Hòe

Phó Chủ tịch Hiệp hội phụ trách kỹ thuật/Ủy viên Ban Thường vụ

26/04/2016

  • Tổng truy cập
    698827
  • Truy cập trong ngày
    299
  • Truy cập trong tháng
    19014
  • Đăng ký nhận bản tin từ hiệp hội
Copyright © 2020 All Rights Reserved By Hiệp Hội Mắc Ca Việt Nam