Công ty TNHH Thúy Tâm

Hội viên I

Công ty TNHH Thúy Tâm

Hội viên: Hội viên liên kết Thời gian thành lập: 27/08/2015 Tham gia: 27/08/2015 Khóa: 1

GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP

Nguyễn Minh Tâm

Hội viên mới nhất

Ông Huỳnh Ngọc Huy

Tổng thư ký/Ủy viên ban thường vụ

26/04/2016

Giáo sư Hoàng Hòe

Phó Chủ tịch Hiệp hội phụ trách kỹ thuật/Ủy viên Ban Thường vụ

26/04/2016

Ông Dương Công Minh

Chủ tịch Hiệp hội Mắc ca Việt Nam

26/04/2016

Công ty Cổ phần Him Lam

Hội viên

27/08/2015

Hội viên tiêu biểu

Ông Dương Công Minh

Chủ tịch Hiệp hội Mắc ca Việt Nam

26/04/2016

Ông Huỳnh Ngọc Huy

Tổng thư ký/Ủy viên ban thường vụ

26/04/2016

Giáo sư Hoàng Hòe

Phó Chủ tịch Hiệp hội phụ trách kỹ thuật/Ủy viên Ban Thường vụ

26/04/2016

  • Tổng truy cập
    698718
  • Truy cập trong ngày
    190
  • Truy cập trong tháng
    18905
  • Đăng ký nhận bản tin từ hiệp hội
Copyright © 2020 All Rights Reserved By Hiệp Hội Mắc Ca Việt Nam