Giống cây Macca Daddow
Tên giống: Giống cây Macca Daddow
Nguồn gốc: Việt Nam
Lượt xem: 317
Đặc điểm dòng Giống cây Macca Daddow
- Các đặc trưng khác: + Hoa: cành hoa ngắn (100-150mm), kỳ ra hoa trung bình cho đến muộn, khá nhiều hoa + Tập quán ra chùm: nhiều chùm từ 3 đến 4 quả + Nhân hạt: tròn với chóp hạt trung bình - Đặc điểm nhận dạng chính: + Kích cỡ trung bình cho đến lớn, tán trải vừa phải khá thẳng nhọn, rất dày + Lá rộng; gợn sóng, cuộn; có đốm ở lá già + Rốn hạt nổi bật, đường nối ở hạt, giống như là vết nứt + Cành hoa ngắn, kỳ ra hoa trung bình cho đến muộn, khá nhiều hoa + Kỳ rụng hạt muộn, kéo dài + Lá trưởng thành màu xanh đậm, lá non màu xanh nhạt
Tỉnh thành nên trồng