Bọ trĩ ( Scirtothrip sp)
Tên sâu bệnh: Bọ trĩ ( Scirtothrip sp)
Lượt xem: 317
Dấu hiệu nhận biết

Đốm lá

Biện pháp xử lý

Cắt tỉa vườn thông thoáng, Phun thuốc giai đoạn mẩn cảm (ngọn non, trái non - đang lớn):

sâu bệnh khác
Chủ đề/hỏi đáp diễn đàn