Sâu tấn công trái
Tên sâu bệnh: Sâu tấn công trái
Lượt xem: 371
Dấu hiệu nhận biết

Tùy theo mỗi loại sâu mà hình thức tấn công khác nhau. - Ăn các trái non, tạo ra các lỗ nhỏ trên bề mặt trái và cuốn (sâu bút chì xanh) - Đục xuyên qua lớp vỏ ngoài của trái và vỏ nang (lúc vỏ nang còn mềm) ăn nhân bên trong và thải phân ra bên ngoài, đây cũng là giấu hiệu để nhận biết sự tấn công của sâu bướm. Thường gây rụng trái non hàng loạt. - Sâu tấn công trái thường để lại các vết thương do vậy, các loại nấm bệnh dễ tấn công qua các vết thương làm cho trái bị thối hoặc giảm chất lượng của nhân bên trong.

Biện pháp xử lý

Các biện pháp phòng trừ sâu hại Macadamia • Kiểm soát cỏ dại, giữ khu vườn thoáng gió và sạch. • Tránh lạm dụng thuốc hóa học làm chết các loại thiên địch có ích. Biện pháp hóa học: các loại thuốc hóa học trị sâu hại Mắc ca Biện pháp phòng trừ hóa học: Permecide 50EC (Permethrin 50%),15ml/16 lít; Actimax 50WG (Emamectin benzoate 5%), 10g/16 lít; Thiamax 25WG (Thiamethoxam 25%), 5g/16 lít.

Chủ đề/hỏi đáp diễn đàn