Bệnh thối rễ
Tên sâu bệnh: Bệnh thối rễ
Lượt xem: 343
Dấu hiệu nhận biết

Cây phát triển kém, lá rụng dần, phần thân dưới hoặc rễ xuất hiện nấm màu đen, Các chóp rễ hoại tử

Biện pháp xử lý

+ Đối với cây chưa bị bệnh: Lựa chọn nguồn giống khỏe mạnh thời điểm gieo trồng. Có chế độ chăm sóc tốt, đảm bảo bảo yếu tố thiết yếu cho nhu cầu sinh trưởng của cây như ánh sáng, dinh dưỡng, nước... Thực hiện phòng ngừa nấm hại theo định kì 2 tháng/ lần hoặc cho các giai đoạn bất lợi của thời tiết. ( các loại thuốc khuyến cáo sử dụng: Cadilac50WP, Rhidomil Gold 68WP,…). + Đối với cây bị bệnh: Với những cây chớm xuất hiện bệnh: ta có thể tiến hành xử lí bầu gieo ươm bằng tưới thuốc nấm, duy trì tần số 2 lần/ tuần kéo dài 2-3 tuần; sau khi cây có dấu hiệu phục hồi thì tiến hành bằng các loại sản phẩm hỗ trợ phục hồi rễ và đi kèm là chế độ dinh dưỡng phù hợp cho thể trạng cây ở từng giai đoạn. Với những cây bệnh nặng thì tiến hành tiêu hủy cây và bầu cây. Với những cây bệnh nặng thì tiến hành tiêu hủy cây và bầu cây.

Chủ đề/hỏi đáp diễn đàn