Sâu cuốn lá
Tên sâu bệnh: Sâu cuốn lá
Lượt xem: 346
Dấu hiệu nhận biết

Sâu non mới nở rất linh hoạt, nhanh nhẹn, bò khắp trên thân lá, sâu chui vào lá nõn,hoặc trên mặt lá bao ăn thịt lá. Sau một thời gian sâu nhả tơ kéo 2 mép khoảng giữa lá thành bao và nằm trong đó gây hại.

Biện pháp xử lý

Biện pháp sinh học: Vệ sinh vườn ươm, làm sạch cỏ dại, cắt tỉa cây thường xuyên, bón phân cân đối, hợp lý, không nên bón phân đạm nhiều trong giai đoạn cây còn non.

Chủ đề/hỏi đáp diễn đàn