Ốc sên
Tên sâu bệnh: Ốc sên
Lượt xem: 293
Dấu hiệu nhận biết

Ốc sên thường bò lên lá non ăn lá, đọt cây. Hoạt động mạnh vào ban đêm, khả năng tàn phá nhanh.

Biện pháp xử lý

Sinh học: dùng các loại bẫy sinh học, số lượng ít có thể bắt bằng tay.

Chủ đề/hỏi đáp diễn đàn