1.4. Bọ xít đục trái (amblypelta lutescens lutescens)
Tên sâu bệnh: 1.4. Bọ xít đục trái (amblypelta lutescens lutescens)
Lượt xem: 59
Dấu hiệu nhận biết

Bọ xít trưởng thành đẻ trứng trên ngọn non, trái non, trái đang lớn. Ấu trùng và thành trùng tạo thành vết chích lỏm tròn màu nâu đen gây rụng trái non và nhân trái đang lớn bị teo thối.

Biện pháp xử lý

Phun thuốc giai đoạn tượng trái non và trái đang lớn: Permecide 50EC, 15ml/16 lít, Thiamax 25WG, 5g/16 lít.

Chủ đề/hỏi đáp diễn đàn